Sessió plenària Extraordinària dimecres 14 de juny de 2023

Durada: 00:22:08
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici Inici de la sessió
  00:00:05 1 Intervenció
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter extraordinari el dia 17 de maig de 2023
  00:00:38 Sense intervencions
2. Ronda d'intervencions del darrer Ple de la Legislatura 2019-2023
  00:00:59 8 Intervencions