Sessió plenària Extraordinària dimecres 17 de maig de 2023

Durada: 00:09:37
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:00 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 27 d'abril (amb caràcter ordinari) i 2 de maig (amb caràcter extraordinari)
  00:00:22 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets del núm. 2023-0368 al 2023-0471, ambdós inclosos
  00:00:40 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:00:50 Sense intervencions
3.1. Expedient 174/2023. Proposta d'aprovació de la declaració d'utilitat i interès local de l'obra de substitució de calderes i millora de la instal·lació de calefacció de l'Institut Marina de la Llagosta
  00:00:52 2 Intervencions
3.2. Expedient 2079/2023. Proposta d'incoació del procediment de modificació puntual del Pla de millora urbana i reforma interior del sector industrial de la Llagosta
  00:02:51 3 Intervencions
3.3. Expedient 2165/2023. Proposta d'aprovació del Pla antifrau de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:06:12 2 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  00:09:33 Sense intervencions