Sessió plenària ordinària dijous 27 d'abril de 2023

Durada: 01:57:11
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:00 1 Intervenció
0. Proposta d'incorporació d'un punt de l'ordre del dia per urgència:
  00:00:10 Sense intervencions
0.1. Urbanisme i Planificació Estratègica. Expedient 1756/2023. Proposta d'incoació del procediment de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de la Llagosta per al canvi de qualificació dels terrenys situats al C. Sant Bonaventura (cases dels mestres)
  00:00:47 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 30 de març de 2023
  00:01:16 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:01:48 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets del núm. 2023-0277 al 2023-0367, ambdós inclosos
  00:01:50 Sense intervencions
3. Esports
  00:02:00 Sense intervencions
3.1. Expedient 1433/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions, ajuts o beques a esportistes destacats de la Llagosta participants en campionats nacionals i/o internacionals
  00:02:01 2 Intervencions
4. Joventut
  00:08:11 Sense intervencions
4.1. Expedient 1600/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases generals reguladores d'adjudicació de barraques / bar a l'espai de concerts de la Festa Major
  00:08:12 2 Intervencions
5. Medi Ambient i Sostenibilitat
  00:10:56 Sense intervencions
5.1. Expedient 154/2023. Proposta d'aprovació inicial del Pla d'Acció d'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de la Llagosta
  00:10:58 3 Intervencions
6. Mobilitat
  00:20:09 Sense intervencions
6.1. Expedient 4795/2022. Proposta d'aprovació inicial del reglament d'ús del servei públic d'aparcaments tancats de bicicletes i similars de la Llagosta
  00:20:13 2 Intervencions
7. Participació Ciutadana
  00:24:36 Sense intervencions
7.1. Expedient 2822/2022. Proposta d'aprovació inicial del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:24:38 4 Intervencions
8. Serveis Municipals
  00:33:53 Sense intervencions
8.1. Expedient 1663/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'estudi de viabilitat econòmic-financera de la concessió de serveis per a la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua de la Llagosta
  00:33:57 7 Intervencions
9. Urbanisme i Planificació Estratègica
  00:47:07 Sense intervencions
9.1. Expedient 1697/2021. Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de la Llagosta per a la reordenació de les unitats d'actuació 7a, 7b i 7c
  00:47:10 2 Intervencions
10. Propostes d'urgència
  00:53:42 Sense intervencions
10.1. Urbanisme i Planificació Estratègica. Expedient 1756/2023. Proposta d'incoació del procediment de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de la Llagosta per al canvi de qualificació dels terrenys situats al C. Sant Bonaventura (cases dels mestres)
  00:53:48 9 Intervencions
11. Precs i preguntes
  01:20:32 Sense intervencions
11.1. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la reunió mantinguda amb la direcció i les famílies de l'Escola Sagrada Família de la Llagosta
  01:20:45 1 Intervenció
11.2. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb el cens de comerços de la Llagosta i amb no disposar d'un tècnic específic de comerç a l'Ajuntament
  01:21:30 1 Intervenció
11.3. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb el sistema de recollida de residus comercials porta a porta
  01:22:04 1 Intervenció
11.4. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:23:10 1 Intervenció
11.5. Veí. Diverses qüestions relacionades amb el municipi: límits de sorolls, nou CAP i nous serveis sanitaris, aparcaments al C. Riera Seca, reforma de la Masia Can Baqué, projecte de nova piscina exterior, col·locació de cartells de propaganda als fanals
  01:34:00 1 Intervenció
11.6. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes del veí
  01:39:28 1 Intervenció
11.7. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes del veí
  01:44:57 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:57:07 Sense intervencions