Sessió plenària ordinària dijous 30 de març de 2023

Durada: 01:20:43
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:07 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 23 de febrer de 2023
  00:00:17 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:31 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets del núm. 2023-0125 al 2023-0276, ambdós inclosos
  00:00:33 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:00:42 Sense intervencions
3.1. Expedient 817/2023. Proposta d'aprovació del cànon corresponent a l'explotació del servei d'aparcament de camions durant l'exercici 2022-2023
  00:00:44 2 Intervencions
3.2. Expedient 1344/2023. Proposta d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de la Llagosta corresponent a l'exercici 2023
  00:04:23 3 Intervencions
3.3. Expedient 4227/2022. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general d'ingressos i despeses per a l'exercici 2023, i de les seves bases d'execució
  00:06:36 11 Intervencions
4. Cultura
  00:47:37 Sense intervencions
4.1. Expedient 715/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores i de la convocatòria del sorteig de les paneres culturals de la Biblioteca municipal, any 2023
  00:47:42 2 Intervencions
5. Serveis Socials
  00:50:22 Sense intervencions
5.1. Expedient 496/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts d'escolarització atorgats per l'Ajuntament de la Llagosta
  00:50:24 2 Intervencions
6. Serveis Socials + Infància
  00:52:40 Sense intervencions
6.1. Expedient 499/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a l'assistència a les activitats d'estiu realitzades als centres educatius, esportius i culturals municipals
  00:52:42 2 Intervencions
7. Propostes d'urgència
  00:55:32 Sense intervencions
8. Precs i preguntes
  00:55:34 Sense intervencions
8.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb el contracte de subministrament d'aigua potable de la Llagosta
  00:55:48 1 Intervenció
8.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb quantes persones directives té el CEM El Turó i quin càrrecs tenen
  00:57:20 1 Intervenció
8.3. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb les obres d'adequació de la vorera entre C. Sant Pau i C. Miguel Hernández
  00:58:06 1 Intervenció
8.4. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb el soterrament dels transformadors elèctrics
  00:58:43 1 Intervenció
8.5. Eva Miguel. Qüestions relacionades amb el projecte de la estació intermodal
  00:59:37 1 Intervenció
8.6. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la senyalització vial entre C. Estació i C. Sant Josep
  01:00:09 1 Intervenció
8.7. Hèctor Arenas. Qüestió relacionada amb les obres de millor de l'Av. Primer de Maig, cantonada C. Riera Seca
  01:00:40 1 Intervenció
8.8. Hèctor Arenas. Qüestió relacionada amb qui està fent electoralisme
  01:01:18 1 Intervenció
8.9. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:01:50 1 Intervenció
8.10. Jordi Jiménez. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:06:15 1 Intervenció
8.11. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:07:43 1 Intervenció
8.12. Veí. Qüestions relacionades les places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i amb l'estat dels contenidors i possibles canvis
  01:15:11 1 Intervenció
8.13. Veí. Qüestió relacionada amb el sistema d'aire condicionat del Mercat Municipal
  01:16:29 1 Intervenció
8.14. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels veïns
  01:16:50 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:20:40 Sense intervencions