Sessió plenària ordinària dijous 23 de febrer de 2023

Durada: 01:10:05
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:03 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 26 de gener de 2023
  00:00:12 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:28 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets del núm. 2023-0033 al 2023-0124, ambdós inclosos
  00:00:30 Sense intervencions
2.2. Expedient 2885/2019. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0117, de 8 de febrer, en relació amb la sortida del Sr. Jorge Sabanza com a membre del grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
  00:00:39 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:00:55 Sense intervencions
3.1. Expedient 2886/2019. Proposta d'aprovació de la participació del Sr. Jorge Sabanza, regidor no adscrit, a les diferents comissions informatives municipals
  00:00:57 2 Intervencions
3.2. Expedient 5038/2021. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de l'addenda per a l'exercici 2023, al conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme
  00:03:10 2 Intervencions
3.3. Expedient 345/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases generals del concurs de cartells de la Festa Major de la Llagosta
  00:06:34 2 Intervencions
3.4. Expedient 598/2023. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:09:09 2 Intervencions
4. Igualtat
  00:11:07 Sense intervencions
4.1. Expedient 642/2023. Proposta d'aprovació del Manifest institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones
  00:11:10 6 Intervencions
5. Joventut
  00:22:49 Sense intervencions
5.1. Expedient 5053/2022. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació del servei d'assessorament i orientació sociolaboral per a joves a la Llagosta, per a l'any 2023
  00:22:51 2 Intervencions
6. Serveis Socials
  00:27:10 Sense intervencions
6.1. Expedient 558/2022. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura d'una addenda econòmica al conveni 2020-2023 amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació del servei d'ajuda a domicili, i de la liquidació corresponent a l'any 2021
  00:27:12 2 Intervencions
6.2. Expedient 91/2023. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni 2022-2025 amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració, en matèria de serveis socials, de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:29:44 2 Intervencions
7. Economia i Hisenda
  00:36:13 Sense intervencions
7.1. Expedient 92/2023. Proposta d'aprovació dels comptes d'explotació corresponents al servei de subministrament municipal d'aigua potable durant els exercicis 2020 i 2021
  00:36:16 6 Intervencions
8. Grups Municipals
  00:46:31 Sense intervencions
8.1. Expedient 861/2023. Moció que presenten tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de la Llagosta sobre la decisió adoptada per l'empresa logística Amazon de traslladar la seva activitat de Martorelles a Saragossa
  00:46:36 5 Intervencions
9. Propostes d'urgència
  00:56:32 Sense intervencions
10. Precs i preguntes
  00:56:35 Sense intervencions
10.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb el canvi dels contenidors del C. Nicolás Longarón al C. Florida
  00:56:45 1 Intervenció
10.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb la neteja i condicionament del Parc del C. Miguel Hernández
  00:57:54 1 Intervenció
10.3. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la situació dels plecs del servei municipal d'aigua
  00:58:49 2 Intervencions
10.4. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb el procediment per a recollir un animal al carrer i cens total d'animals a la Llagosta
  01:00:37 1 Intervenció
10.5. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la petició de reunions per al tema del punt commemoratiu d'ofrenes per a Diada de Catalunya i per al tema del punt de record en el cementiri sobre la pèrdua perinatal, gestacional o neonatal
  01:00:54 1 Intervenció
10.6. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes
  01:01:20 1 Intervenció
10.7. Veí. Qüestions relacionades amb el servei municipal d'aigua i el tema del tancament d'Amazon a Martorelles
  01:07:51 2 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:10:01 Sense intervencions