Sessió plenària ordinària dijous 26 de gener de 2023

Durada: 01:21:08
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:34 1 Intervenció
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 24 de novembre de 2022
  00:02:23 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:02:40 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets del núm. 2022-0928 al 2022-1057 de l'any 2022, ambdós inclosos, i del núm. 2023-0001 al 2023-0032 de l'any 2023, ambdós inclosos
  00:02:45 Sense intervencions
2.2. Expedient 3574/2022. Donar compte al Plenari de la Corporació del compliment de comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació pressupostària de les entitats locals. 2n trimestre de 2022
  00:03:02 Sense intervencions
2.3. Expedient 3575/2022. Donar compte al Plenari de la Corporació de la informació relativa dels estats d'execució dels pressupostos de despeses i d'ingressos. 2n trimestre de 2022
  00:03:18 Sense intervencions
2.4. Expedient 4640/2022. Donar compte al Plenari de la Corporació de la informació relativa dels estats d'execució dels pressupostos de despeses i d'ingressos. 3r trimestre de 2022
  00:03:30 Sense intervencions
2.5. Expedient 4642/2022. Donar compte al Plenari de la Corporació del compliment de comunicació de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació pressupostària de les entitats locals. 3r trimestre de 2022
  00:03:50 Sense intervencions
3. Actes populars i tradicions
  00:04:06 Sense intervencions
3.1. Expedient 134/2023. Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores del Concurs de disfresses en el marc de la Festa de Carnestoltes 2023
  00:04:11 3 Intervencions
4. Igualtat
  00:07:09 Sense intervencions
4.1. Expedient 4924/2022. Proposta d'aprovació de l'inici del procediment per a l'aprovació de la redacció i elaboració del «IV Pla d'Igualtat de Gènere de la Llagosta»
  00:07:10 5 Intervencions
4.2. Expedient 5315/2022. Proposta d'aprovació de l'inici del procediment per a l'aprovació de la redacció i elaboració del «I Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci de la Llagosta»
  00:13:51 5 Intervencions
5. Serveis Socials
  00:23:52 Sense intervencions
5.1. Expedient 558/2022. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura d'una addenda econòmica al conveni 2020-2023 per a la prestació del servei d'ajuda a domicili amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental
  00:23:54 2 Intervencions
6. Economia i Hisenda
  00:26:10 Sense intervencions
6.1. Expedient 5118/2022. Proposta d'aprovació del pendent de pagament, així com del sistema de liquidació del mateix, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística
  00:26:14 3 Intervencions
7. Grups Municipals
  00:35:38 Sense intervencions
7.1. Expedient 377/2023. Moció que presenten tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de la Llagosta: Moció de condol i condemna per l'assassinat de les quatre víctimes de violència masclista
  00:35:41 6 Intervencions
7.2. Expedient 378/2023. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, en representació de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC): Declaració d'emergència climàtica als municipis de l'Eix de la Riera de Caldes
  00:48:51 4 Intervencions
8. Propostes d'urgència
  01:05:05 Sense intervencions
9. Precs i preguntes
  01:05:08 5 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:21:05 Sense intervencions