Sessió plenària ordinària dijous 24 de novembre de 2022

Durada: 01:47:58
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInici de la sessió
  00:00:00 1 Intervenció
6.1. Expedient 4713/2022. Proposta d'aprovació del Manifest Institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de lluita per a l'eliminació de les violències masclistes 2022
  00:01:01 10 Intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 27 d'octubre de 2022
  00:23:30 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:23:47 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets del núm. 2022-0834 al 2022-0927, ambdós inclosos
  00:23:49 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:23:57 Sense intervencions
3.1. Expedient 3792/2022. Proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0874, de 25 d'octubre, d'aprovació del contingut de les bases reguladores per atorgar els premis de la Nit de l'Esport 2022
  00:24:00 2 Intervencions
3.2. Expedient 4367/2022. Proposta d'aprovació inicial de sis cartes de serveis municipals de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:25:06 3 Intervencions
3.3. Expedient 4774/2022. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 25/2022
  00:29:35 3 Intervencions
4. Urbanisme i Planificació Estratègica
  00:33:11 Sense intervencions
4.1. Expedient 1697/2021. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de la Llagosta, per a la reordenació de les unitats d'actuació 7A, 7B i 7C
  00:33:15 3 Intervencions
5. Participació Ciutadana
  00:42:25 Sense intervencions
5.1. Expedient 2822/2022. Proposta d'aprovació per a iniciar el procediment per a l'aprovació de la redacció del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:42:28 3 Intervencions
6. Igualtat
  00:48:21 Sense intervencions
6.2. Expedient 4728/2022. Proposta d'aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria del V Concurs de microrelats del Dia Internacional de les Dones 2023
  00:48:23 3 Intervencions
7. Economia i Hisenda
  00:51:48 Sense intervencions
7.1. Expedient 178/2017. Proposta d'aprovació del compte d'explotació corresponent a la prestació del servei de l'Escola bressol municipal Cucutràs, durant el curs escolar 2020/2021
  00:51:51 3 Intervencions
8. Grups municipals
  00:56:27 Sense intervencions
8.1. Expedient 4998/2022. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP, en representació de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l'atenció primària
  00:56:30 8 Intervencions
8.2. Expedient 5002/2022. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-AM per a exigir inversions pendents i millores al sistema de Rodalies
  01:16:17 9 Intervencions
9. Propostes d'urgència
  01:40:48 Sense intervencions
10. Precs i preguntes
  01:40:49 3 Intervencions
Final de la sessió
  01:47:51 Sense intervencions