Sessió plenària Extraordinària i urgent dijous 22 de juny de 2023

Durada: 00:28:13
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:00 1 Intervenció
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la Corporació de l'Ajuntament de la Llagosta, celebrada el passat 17 de juny de 2023
  00:00:39 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:56 Sense intervencions
2.1. Expedient 2757/2023. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0606, de 20 de juny, de nomenament dels membres que composaran la Junta de Govern Local
  00:01:00 Sense intervencions
2.2. Expedient 2759/2023. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0616, de 21 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local
  00:01:19 Sense intervencions
2.3. Expedient 2760/2023. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0603, de 19 de juny, de nomenament de les Tinències d'Alcaldia
  00:01:31 Sense intervencions
2.4. Expedient 2766/2023. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0604, de 19 de juny, de desconcentració de competències (cartipàs municipal)
  00:01:42 1 Intervenció
3. Alcaldia
  00:07:43 Sense intervencions
3.1. Expedient 2767/2023. Proposta d'aprovació de la constitució dels grups municipals de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:07:47 2 Intervencions
3.2. Expedient 2768/2023. Proposta d'aprovació de la constitució i composició de les comissions informatives de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:10:18 2 Intervencions
3.3. Expedient 2769/2023. Proposta d'aprovació de la constitució i composició de la comissió especial de comptes de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:15:14 4 Intervencions
3.4. Expedient 2802/2023. Proposta d'aprovació de l'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries de Ple municipal de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:18:32 2 Intervencions
3.5. Expedient 2809/2023. Proposta d'aprovació del nomenament de representants de la Corporació en els ens i òrgans col·legiats dels quals forma part
  00:20:05 2 Intervencions
3.6. Expedient 2810/2023. Proposta d'aprovació de l'assignació de dedicacions, de retribucions i d'indemnitzacions als càrrecs electes de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:22:54 2 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  00:28:09 Sense intervencions