Sessió plenària ordinària dimecres 26 de juliol de 2023

Durada: 02:01:24
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:00 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 22 de juny (amb caràcter extraordinari i urgent) i 27 de juny (amb caràcter extraordinari)
  00:00:13 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2023-0477 al 2023-0693, ambdós inclosos
  00:00:42 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:42 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2023-0001 al SCC 2023-0016, ambdós inclosos
  00:00:52 Sense intervencions
2.3. Donar compte dels Decrets de la regidoria de Via Pública i Equipaments del núm. VP 2023-0001 al VPE 2023-0005
  00:01:02 Sense intervencions
2.4. Expedient 2043/2023. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0514, de 24 de maig, d'aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2022
  00:01:14 1 Intervenció
3. Acció Climàtica
  00:02:27 Sense intervencions
3.1. Expedient 2602/2023. Proposta d'aprovació de la Declaració institucional per a la millora de la qualitat de l'aire i la salut pública
  00:02:32 5 Intervencions
4. Alcaldia
  00:13:28 Sense intervencions
4.1. Expedient 1324/2023. Proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0644, d'aprovació del Manifest amb motiu del Dia Internacional de l'orgull LGTBI 2023
  00:13:31 6 Intervencions
4.2. Expedient 1512/2023. Proposta de resolució de discrepància DS/1613
  00:23:11 2 Intervencions
4.3. Expedient 2809/2023. Proposta d'esmena del nomenament de representants a l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC)
  00:26:16 2 Intervencions
4.4. Expedient 3058/2023. Proposta d'aprovació del calendari de festes locals del municipi de la Llagosta per a l'any 2024
  00:28:05 2 Intervencions
4.5. Expedient 3115/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'estudi de viabilitat previ a la tramitació d'un contracte de concessió d'obres per a la reforma i posterior gestió del Mercat Municipal de la Llagosta
  00:30:36 10 Intervencions
4.6. Expedient 3128/2023. Proposta d'aprovació de la delegació de diverses competències del Ple municipal en la Junta de Govern Local i en l'Alcaldia
  00:48:47 6 Intervencions
5. Educació
  00:59:31 Sense intervencions
5.1. Expedient 3088/2023. Proposta d'aprovació de la voluntat de formalització d'un conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la col·laboració i el finançament del Pla Educatiu d'Entorn de la Llagosta
  00:59:37 5 Intervencions
6. Igualtat
  01:06:04 Sense intervencions
6.1. Expedient 1079/2023. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, durant els exercicis 2022-2025
  01:06:07 2 Intervencions
7. Planificació Estratègica i Urbanisme
  01:09:23 Sense intervencions
7.1. Expedient 1756/2023. Proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística de la Llagosta, àmbit cases dels mestres del C. Sant Bonaventura i CEIP Sagrada Família nord
  01:09:25 6 Intervencions
8.1. Expedient 4752/2022. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de promoció i garantia de la convivència ciutadana a la Llagosta
  01:18:21 3 Intervencions
8. Seguretat, Civisme i Convivència
  01:18:21 Sense intervencions
9. Propostes d'urgència
  01:22:36 Sense intervencions
10. Precs i preguntes
  01:22:38 Sense intervencions
10.1. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la responsabilitat jurídica respecte l'empresa Lípidos Santiga i la neteja de l'abocament d'oli de palma a la Riera Seca i els seus entorns
  01:22:47 1 Intervenció
10.2. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb les obres que s'estan realitzant als jardins a tocar de Can Xiquet
  01:24:18 1 Intervenció
10.3. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la reunió de l'alcalde de la Llagosta amb l'alcalde de Montcada i Reixac i els temes que es van parlar
  01:24:55 1 Intervenció
10.4. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:25:32 1 Intervenció
10.5. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:26:37 1 Intervenció
10.6. Veí. Diverses qüestions relacionades amb el municipi: estudi de males olors, queixes de sorolls per les obres de la terminal intermodal, i falta de climatització a les instal·lacions del CEM El Turó
  01:35:30 1 Intervenció
10.7. Veí. Diverses qüestions relacionades amb el Mercat Municipal de la Llagosta: climatització i recollida d'escombraries
  01:38:25 1 Intervenció
10.8. Veí. Diverses qüestions relacionades amb el Mercat Municipal de la Llagosta: dubtes sobre les temporalitats de les obres de renovació i de climatització
  01:39:35 1 Intervenció
10.9. Veïna. Diverses qüestions relacionades amb el Mercat Municipal de la Llagosta: per què es deneguen noves obertures de parades, quina és la gran superfície interessada en instal·lar-se al Mercat Municipal, i quin és el temps per a presentar al·legacions a l'estudi de viabilitat
  01:40:52 2 Intervencions
10.10. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels veïns
  01:43:07 1 Intervenció
10.11. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels veïns
  01:45:30 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  02:01:21 Sense intervencions