Sessió plenària ordinària dimecres 27 de setembre de 2023

Durada: 01:14:06
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:05 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 26 de juliol de 2023
  00:00:12 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:25 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2023-0694 al 2023-0784, ambdós inclosos
  00:00:29 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2023-0017 al SCC 2023-0043, ambdós inclosos
  00:00:39 Sense intervencions
2.3. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Via Pública i Equipaments del núm. VPE 2023-0006 al VPE 2023-0012, ambdós inclosos
  00:00:49 Sense intervencions
3. Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
  00:00:56 Sense intervencions
3.1. Expedient 3769/2023. Proposta d'aprovació del «Programa de regeneració urbana sostenible del municipi de la Llagosta»
  00:01:02 6 Intervencions
4. Alcaldia
  00:11:41 Sense intervencions
4.1. Expedient 4227/2022. Proposta d'aprovació de la modificació de la plantilla de 2023 consistent en la modificació al grup C, subgrup C1, a aquells cossos de policia local que tenien assignats el grup C, subgrup C2
  00:11:44 3 Intervencions
4.2. Expedient 1344/2023. Proposta d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de 2023 consistent en la modificació al grup C, subgrup C1, d'aquells cossos de policia local que tenien assignats el grup C, subgrup C2
  00:14:51 2 Intervencions
4.3. Expedient 2421/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 9/2023 (Capítol 6)
  00:16:22 3 Intervencions
4.4. Expedient 3757/2023. Proposta d'aprovació del reconeixement d'una compatibilitat sol·licitada per un treballador de l'Ajuntament de la Llagosta
  00:20:35 3 Intervencions
5. Educació
  00:22:47 Sense intervencions
5.1. Expedient 1771/2018. Proposta d'aprovació de la modificació del contracte entre l'Ajuntament de la Llagosta i la Fundació Pia Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai (Fundació Pere Tarrés), per a la prestació del servei de gestió i funcionament de l'Escola Bressol Municipal Cucutras de la Llagosta
  00:22:49 5 Intervencions
6. Salut Pública
  00:29:07 Sense intervencions
6.1. Expedient 2222/2021. Proposta d'aprovació inicial del «Pla de salut de la Llagosta 2022-2025»
  00:29:10 7 Intervencions
7. Propostes d'urgència
  00:55:24 Sense intervencions
8. Precs i preguntes
  00:55:28 Sense intervencions
8.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb la reobertura del servei d'urgències nocturnes al CAP de la Llagosta
  00:55:49 1 Intervenció
8.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb la reforma de l'Escola Sagrada Família de la Llagosta
  00:57:10 1 Intervenció
8.3. Jorge Sabanza. Prec relacionat amb el pregó de la Festa Major de la Llagosta 2023
  00:57:37 1 Intervenció
8.4. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la reunió mantinguda entre l'alcalde de la Llagosta i l'alcalde de Montcada i Reixac
  01:00:10 1 Intervenció
8.5. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb els usos del pou de Can Xiquet
  01:01:31 1 Intervenció
8.6. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb el cens d'amiant al municipi de la Llagosta, que s'havia de presentar a la Generalitat de Catalunya
  01:01:55 1 Intervenció
8.7. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:02:36 1 Intervenció
8.8. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:09:37 2 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:14:03 Sense intervencions