Sessió plenària ordinària dimecres 25 d'octubre de 2023

Durada: 02:00:05
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:08 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 27 de setembre de 2023
  00:00:30 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:44 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2023-0785 al 2023-0829, ambdós inclosos
  00:00:46 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2023-0044 al SCC 2023-0069, ambdós inclosos
  00:00:54 Sense intervencions
2.3. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Via Pública i Equipaments del núm. VPE 2023-0013 al VPE 2023-0015, ambdós inclosos
  00:01:04 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:01:14 Sense intervencions
3.1. Expedient 2804/2023. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:01:19 2 Intervencions
3.2. Expedient 3115/2023. Proposta d'aprovació definitiva del pla de viabilitat previ a la tramitació del contracte de concessió d'obres per a la reforma i posterior explotació del Mercat Municipal de la Llagosta
  00:03:07 7 Intervencions
3.3. Expedient 3231/2023. Proposta de nomenament del jutge de pau titular de la Llagosta
  00:13:40 2 Intervencions
4. Economia i Hisenda
  00:15:51 Sense intervencions
4.1. Expedient 4175/2023. Proposta d'aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
  00:15:53 10 Intervencions
5. Igualtat
  01:08:27 Sense intervencions
5.1. Expedient 4031/2023. Proposta d'aprovació del Manifest institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de lluita per a l'eliminació de les violències masclistes 2023
  01:08:30 7 Intervencions
6. Serveis Municipals
  01:20:38 Sense intervencions
6.1. Expedient 1663/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'estructura de costos del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de la Llagosta
  01:20:42 3 Intervencions
7. Serveis Socials
  01:25:18 Sense intervencions
7.1. Expedient 2472/2020. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la gestió i la prestació del servei d'ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de la Llagosta per als anys 2024 i 2025
  01:25:22 3 Intervencions
8. Via Pública i Equipaments
  01:28:28 Sense intervencions
8.1. Expedient 3881/2023. Proposta d'aprovació de la revisió de tarifes per l'any 2023, corresponents als serveis funeraris que es presten al cementiri municipal de la Llagosta
  01:28:31 3 Intervencions
9. Propostes d'urgència
  01:30:23 Sense intervencions
10. Precs i preguntes
  01:30:25 Sense intervencions
10.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb el reglament dels patinets elèctrics per al municipi de la Llagosta
  01:30:37 1 Intervenció
10.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb els testos gegants situats a l'avinguda del Turó
  01:31:12 1 Intervenció
10.3. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb què la Policia Local passi sovint per les afores del municipi
  01:31:31 1 Intervenció
10.4. Jorge Sabanza. Agraïments per les actuacions sobre el transformador elèctric del carrer de Miguel Hernández
  01:32:15 1 Intervenció
10.5. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb com poder informar a l'Ajuntament quan el veïnat troba un animal viu o mort a la via pública
  01:33:26 1 Intervenció
10.6. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb les basses d'oli de palma a la Riera Seca i la proliferació de mosquits
  01:33:39 1 Intervenció
10.7. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb l'accés al document mestre de l'Agenda Urbana Local 2030 i la realització de més reunions amb la ciutadania
  01:33:53 1 Intervenció
10.8. Eva Miguel. Prec relacionat amb poder promocionar encara més les ofertes de feina i les convocatòries d'oferta pública de l'Ajuntament, a través de les xarxes socials
  01:34:34 1 Intervenció
10.9. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:35:34 1 Intervenció
10.10. Mariano García. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:41:53 1 Intervenció
10.11. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:44:11 1 Intervenció
10.12. Veí. Diverses qüestions relacionades amb el municipi: més promoció de l'oferta pública de l'Ajuntament a través de les xarxes socials, més campanyes per a reduir el consum i no tant per a reciclar.
  01:51:30 1 Intervenció
10.13. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels veïns
  01:53:08 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  02:00:02 Sense intervencions