Sessió plenària Extraordinària dimecres 22 de novembre de 2023

Durada: 00:10:07
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:12 Sense intervencions
1.1. Expedient 2502/2023. Proposta d'aprovació de la sol·licitud per a la concertació d'una operació de préstec en les condicions del Pla de Crèdit Local 2023
  00:00:38 3 Intervencions
1.2. Expedient 4628/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit núm. 19/2023
  00:04:20 3 Intervencions
1.3. Expedient 4641/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 20/2023
  00:07:58 2 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  00:10:04 Sense intervencions