Sessió plenària ordinària dimecres 29 de novembre de 2023

Durada: 01:30:37
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:10 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 25 d'octubre (amb caràcter ordinari) i 22 de novembre de 2023 (amb caràcter extraordinari)
  00:00:31 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:00:54 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2023-0830 al 2023-0901, ambdós inclosos
  00:00:56 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2023-0070 al SCC 2023-0091, ambdós inclosos
  00:01:07 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:01:19 Sense intervencions
3.1. Expedient 1367/2023. Proposta d'aprovació del padró d'habitants del municipi de la Llagosta, referit a data 1 de gener de 2023
  00:01:22 2 Intervencions
3.2. Expedient 1512/2023. Proposta de resolució de discrepància plantejada a favor del criteri exposat pel servei de Comptabilitat / Factures
  00:02:46 2 Intervencions
3.3. Expedient 4752/2023. Proposta d'aprovació inicial del pressupost general municipal i de la plantilla de personal, per a l'exercici 2024
  00:05:15 8 Intervencions
4. Economia i Hisenda
  00:54:30 Sense intervencions
4.1. Expedient 4141/2023. Proposta d'aprovació de les relacions de crèdits incobrables trameses per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
  00:54:34 3 Intervencions
5. Igualtat
  00:57:16 Sense intervencions
5.1. Expedient 4924/2022. Proposta d'aprovació inicial del IV Pla Local d'Igualtat de Gènere de la Llagosta 2024-2027
  00:57:20 5 Intervencions
6. Salut Pública
  01:01:31 Sense intervencions
6.1. Expedient 2222/2021. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pla Local de Salut de la Llagosta 2022-2025
  01:01:33 5 Intervencions
7. Propostes d'urgència
  01:09:08 Sense intervencions
8. Precs i preguntes
  01:09:11 Sense intervencions
8.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb les targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
  01:09:24 1 Intervenció
8.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb l'art urbà (escrits) que s'ha desenvolupat darrerament als elements de la via pública
  01:10:16 1 Intervenció
8.3. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb l'accident del vessament d'oli de palma a la Riera Seca i la proliferació de males olors
  01:11:05 1 Intervenció
8.4. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb les afectacions de les restriccions a causa de la sequera, al municipi de la Llagosta
  01:11:38 1 Intervenció
8.5. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la subvenció donada per part d la Diputació de Barcelona al municipi de la Llagosta
  01:12:04 1 Intervenció
8.6. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb el projecte de càmeres de videovigilància i la seva execució
  01:12:28 1 Intervenció
8.7. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la instal·lació del punt commemoratiu d'ofrenes per a la Diada Nacional de Catalunya
  01:12:38 1 Intervenció
8.8. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la instal·lació del punt de dol perinatal, gestacional i neonatal a la Llagosta
  01:14:52 1 Intervenció
8.9. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:15:08 3 Intervencions
8.10. Judith Robles. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:16:14 1 Intervenció
8.11. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:16:26 1 Intervenció
8.12. Mariano García. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:20:09 1 Intervenció
8.13. Conchi Jiménez. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:21:29 1 Intervenció
8.14. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:24:01 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:30:34 Sense intervencions