Sessió plenària Extraordinària i urgent dissabte 23 de desembre de 2023

Durada: 00:38:34
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:14 Sense intervencions
0. Votacions de la incorporació d'expedients per urgència, a l'ordre del dia de la sessió plenària
  00:00:42 Sense intervencions
0.1. Expedient 2565/2023. Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament de la Llagosta de l'exercici 2022
  00:00:57 Sense intervencions
0.2. Expedient 4175/2023. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
  00:01:20 Sense intervencions
0.3. Expedient 4954/2023. Proposta d'aprovació de la rectificació de la redacció del punt segon de la resolució de la proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, aprovada al Ple de data 25 d'octubre de 2023
  00:01:41 Sense intervencions
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 29 de novembre de 2023
  00:02:11 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:02:25 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2023-0904 al 2023-0965, ambdós inclosos
  00:02:28 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2023-0092 al SCC 2023-0111, ambdós inclosos
  00:02:34 Sense intervencions
2.3. Donar compte del Decret de la Regidoria de Via Pública i Equipaments núm. VPE 2023-0016
  00:02:45 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:02:50 Sense intervencions
3.1. Expedient 1512/2023. Proposta de resolució de discrepància plantejada a favor del criteri exposat pel servei de Comptabilitat / Factures
  00:02:52 2 Intervencions
4. Diversitat Ciutadana
  00:04:57 Sense intervencions
4.1. Expedient 4882/2023. Proposta d'aprovació del Manifest Institucional del 10 de desembre, 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans (2023)
  00:05:00 5 Intervencions
5. Propostes d'urgència
  00:13:58 Sense intervencions
5.1. Expedient 2565/2023. Proposta d'aprovació del compte general de l'Ajuntament de la Llagosta de l'exercici 2022
  00:14:06 3 Intervencions
5.2. Expedient 4175/2023. Proposta de resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
  00:16:55 6 Intervencions
5.3. Expedient 4954/2023. Proposta d'aprovació de la rectificació de la redacció del punt segon de la resolució de la proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, aprovada al Ple de data 25 d'octubre de 2023
  00:34:35 3 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  00:38:31 Sense intervencions