Sessió plenària ordinària dimecres 31 de gener de 2024

Durada: 01:21:30
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:07 3 Intervencions
0. Votacions de la incorporació d'expedient per urgència, a l'ordre del dia de la sessió plenària
  00:02:35 1 Intervenció
0.1. Habitatge. Expedient 4192/2023. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió, entre l'Ajuntament de la Llagosta i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a l'Oficina Local de l'Habitatge situada al municipi de la Llagosta, per als anys 2024-2027
  00:02:51 1 Intervenció
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter extraordinari i urgent el dia 23 de desembre de 2023
  00:03:27 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:03:44 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2023-0966 al 2023-0998 de l'any 2023, ambdós inclosos, i del núm. 2024-0001 al 2024-0040 de l'any 2024, ambdós inclosos
  00:03:46 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2023-0112 al SCC 2023-0117 de l'any 2023, ambdós inclosos, i del núm. SCC 2024-0001 al SCC 2024-0009, ambdós inclosos
  00:04:06 Sense intervencions
3. Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
  00:04:25 Sense intervencions
3.1. Expedient 2081/2022. Proposta d'aprovació del document «Estudis previs per a l'anella verda de la Llagosta»
  00:04:27 6 Intervencions
4. Alcaldia
  00:18:55 Sense intervencions
4.1. Expedient 305/2024. Proposta d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2024
  00:18:57 3 Intervencions
5. Economia i Hisenda
  00:22:05 Sense intervencions
5.1. Expedient 4345/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'establiment de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l'ús del servei municipal de recàrrega elèctrica de vehicles
  00:22:06 3 Intervencions
6. Gent Gran
  00:28:02 Sense intervencions
6.1. Expedient 368/2024. Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de la Llagosta a la «Red mundial de ciudades amigables con las personas mayores»
  00:28:05 4 Intervencions
7. Seguretat, Civisme i Convivència
  00:36:04 Sense intervencions
7.1. Expedient 4752/2022. Proposta de resolució d'al·legacions i d'aprovació definitiva de les modificacions de l'ordenança municipal de promoció i garantia de la convivència ciutadana a la Llagosta
  00:36:08 3 Intervencions
8. Serveis Municipals
  00:40:20 Sense intervencions
8.1. Expedient 5415/2022. Proposta d'aprovació inicial del reglament d'ús del servei municipal de recàrrega elèctrica de vehicles al municipi de la Llagosta
  00:40:22 3 Intervencions
8.2. Expedient 1663/2023. Proposta d'aprovació definitiva de la «Proposta d'estructura de costos del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de la Llagosta»
  00:45:15 3 Intervencions
9. Propostes d'urgència
  00:53:46 Sense intervencions
9.1. Habitatge. Expedient 4192/2023. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestió, entre l'Ajuntament de la Llagosta i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, relatiu a l'Oficina Local de l'Habitatge situada al municipi de la Llagosta, per als anys 2024-2027
  00:53:52 3 Intervencions
10. Precs i preguntes
  01:00:43 Sense intervencions
10.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb el desviament de la línia ferroviària de Rodalies R3
  01:01:04 1 Intervenció
10.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb el problema de bassals d'aigua i oli a la Riera Seca
  01:01:28 1 Intervenció
10.3. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb els vehicles estacionats als carrers, que no tenen la ITV en vigor, o amb les rodes punxades
  01:01:40 1 Intervenció
10.4. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb la brutícia provocada per la proliferació de cotorres, sobretot a la Pl. Antoni Baqué
  01:01:57 1 Intervenció
10.5. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la petició d'una reunió presencial amb l'alcalde per a tractar el tema del punt commemoratiu d'ofrenes per a la Diada de Catalunya
  01:02:28 1 Intervenció
10.6. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la petició d'una reunió presencial amb la regidora d'Igualtat per a tractar el tema del punt del dol perinatal, gestacional i neonatal
  01:02:41 1 Intervenció
10.7. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb les entrevistes que s'han deixat de fer als portaveus a Ràdio la Llagosta
  01:02:59 1 Intervenció
10.8. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la informació que es dona a la ciutadania des dels mitjans de comunicació municipals
  01:03:27 1 Intervenció
10.9. Marc Ruiz. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:05:17 1 Intervenció
10.10. Judith Robles. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:07:33 1 Intervenció
10.11. Mariano García. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:07:51 1 Intervenció
10.12. Óscar Sierra. Respostes als precs i preguntes dels regidors i regidores
  01:10:04 1 Intervenció
10.13. Conchi Jiménez. Homenatge a treballadora
  01:17:52 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:21:27 Sense intervencions