Sessió plenària ordinària dimecres 28 de febrer de 2024

Durada: 01:34:11
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:08 1 Intervenció
1. Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 31 de gener de 2024
  00:02:24 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:02:41 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2024-0041 al núm. 2024-0104, ambdós inclosos
  00:02:42 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2024-0010 al núm. SCC 2024-0031, ambdós inclosos
  00:02:50 Sense intervencions
2.3. Expedient 871/2024. Donar compte al Plenari de la Corporació de la informació relativa als estats d'execució dels pressupostos de despeses i ingressos del 4t trimestre de 2023
  00:02:59 Sense intervencions
3. Acció Climàtica
  00:03:11 Sense intervencions
3.1. Expedient 5032/2018. Proposta d'aprovació de l'estimació del cost de gestió i tractament dels residus sòlids urbans, aprovades pel Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, exercici 2024
  00:03:16 3 Intervencions
3.2. Expedient 743/2024. Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ús de l'aigua en situacions de sequera, al municipi de la Llagosta
  00:06:57 5 Intervencions
4. Alcaldia
  00:15:38 Sense intervencions
4.1. Expedient 1912/2023. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:15:40 4 Intervencions
4.2. Expedient 2660/2023. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:21:15 2 Intervencions
4.3. Expedient 24/2024. Proposta de resolució de discrepància plantejada a favor del criteri exposat pel servei de Comptabilitat / Factures
  00:23:42 2 Intervencions
4.4. Expedient 856/2024. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:26:15 2 Intervencions
4.5. Expedient 857/2024. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:28:54 2 Intervencions
5. Economia i Hisenda
  00:32:00 Sense intervencions
5.1. Expedient 4342/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'establiment de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la inscripció als tallers per a la gent gran, organitzats per l'Ajuntament de la Llagosta
  00:32:03 7 Intervencions
5.2. Expedient 303/2024. Proposta d'aprovació de les relacions de crèdits incobrables trameses per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
  00:39:11 3 Intervencions
6. Igualtat
  00:41:57 Sense intervencions
6.1. Expedient 5315/2022. Proposta d'aprovació inicial del protocol d'actuació davant les violències sexuals i LGBTI+fòbiques en espais d'oci a la Llagosta
  00:42:00 6 Intervencions
6.2. Expedient 425/2024. Proposta d'aprovació del Manifest Institucional del 8 de març de 2024, Dia Internacional de les Dones
  00:49:14 6 Intervencions
7. Joventut
  01:03:18 Sense intervencions
7.1. Expedient 4395/2023. Proposta d'aprovació inicial del reglament regulador del servei de l'esplai juvenil de la Llagosta
  01:03:20 3 Intervencions
8. Serveis Municipals
  01:06:29 Sense intervencions
8.1. Expedient 4988/2023. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Consorci Besòs Tordera per a la prestació del servei de neteja de clavegueram al municipi de la Llagosta
  01:06:32 3 Intervencions
9. Grups Municipals
  01:09:42 Sense intervencions
9.1. Expedient 1003/2024. Moció que presenten tots els grups municipals a l'Ajuntament de la Llagosta, per un consorci de la xarxa pedalable del Vallès Oriental
  01:09:44 5 Intervencions
10. Propostes d'urgència
  01:25:28 Sense intervencions
11. Precs i preguntes
  01:25:30 Sense intervencions
11.1. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb el petit incendi en una palmera del passeig de l'alcalde José Luis López Segura
  01:25:41 1 Intervenció
11.2. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la falta de resposta a instàncies presentades per veïns i veïnes del municipi
  01:25:57 1 Intervenció
11.3. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la petició d'un pla de reducció del consum d'aigua a les empreses del polígon industrial
  01:26:17 1 Intervenció
11.4. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la implantació dels nous contenidors de residus intel·ligents
  01:26:47 1 Intervenció
11.5. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la implantació de les zones videovigilades
  01:27:01 1 Intervenció
11.6. Óscar Sierra. Respostes a les preguntes dels regidors i regidores
  01:27:14 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:34:08 Sense intervencions