Sessió plenària Extraordinària dimecres 20 de març de 2024

Durada: 00:53:43
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:10 1 Intervenció
1. Alcaldia
  00:02:21 Sense intervencions
1.1. Expedient 543/2024. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/24 en la modalitat de suplement de crèdit
  00:02:24 7 Intervencions
1.2. Expedient 878/2024. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:14:34 3 Intervencions
1.3. Expedient 1025/2024. Proposta d'aprovació del cànon corresponent a l'explotació de l'aparcament de camions de Can Donadeu durant l'exercici 23-24
  00:18:31 2 Intervencions
2. Acció Climàtica
  00:21:53 Sense intervencions
2.1. Expedient 5032/2018. Proposta d'aprovació de l'addenda del conveni, exercici 2024, amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, corresponent a la gestió dels residus municipals i dels residus comercials del municipi de la Llagosta
  00:21:55 3 Intervencions
3. Habitatge
  00:25:17 Sense intervencions
3.1. Expedient 1142/2024. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura d'un acord amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la gestió de diversos tràmits corresponents a l'Oficina Local de l'Habitatge de la Llagosta
  00:25:19 3 Intervencions
4. Planificació Estratègica i Urbanisme
  00:27:39 Sense intervencions
4.1. Expedient 1245/2024. Proposta de resolució de la sol·licitud de bonificació referent a l'impost de construccions i obres corresponent a l'execució de les obres de construcció del nou CAP de la Llagosta
  00:27:42 7 Intervencions
5. Via Pública i Equipaments
  00:36:21 Sense intervencions
5.1. Expedient 2717/2023. Proposta d'aprovació del Pla Director d'Equipaments de la Llagosta
  00:36:24 6 Intervencions
Fin de la sesión Final de la sessió
  00:53:40 Sense intervencions