Sessió plenària ordinària dimecres 24 d'abril de 2024

Durada: 01:04:38
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici de la sessió
  00:00:08 1 Intervenció
1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 28 de febrer (amb caràcter ordinari), 20 de març (amb caràcter extraordinari), i 15 d'abril (amb caràcter extraordinari)
  00:04:12 Sense intervencions
2. Despatx i disposicions oficials
  00:04:50 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2024-0105 al núm. 2024-0248, ambdós inclosos
  00:04:53 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2024-0032 al núm. SCC 2024-0162, ambdós inclosos
  00:04:58 Sense intervencions
2.3. Donar compte dels Decrets de la Regidoria de Via Pública i Equipaments del núm. VPE 2024-0001 al núm. VPE 2024-0017, ambdós inclosos
  00:05:07 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:05:17 Sense intervencions
3.1. Expedient 24/2024. Proposta de resolució de discrepància plantejada a favor del criteri exposat pel servei de Comptabilitat / Factures
  00:05:18 3 Intervencions
3.2. Expedient 305/2024. Proposta d'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball per a l'any 2024
  00:06:53 3 Intervencions
3.3. Expedient 1255/2024. Proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
  00:08:34 3 Intervencions
3.4. Expedient 1743/2024. Proposta d'aprovació de la delegació de competències a la Diputació de Barcelona, per a la selecció per a constituir una borsa supramunicipal de personal laboral temporal, en la categoria de tècnic/a auxiliar de biblioteques
  00:10:00 2 Intervencions
4. Diversitat Funcional
  00:12:20 Sense intervencions
4.1. Expedient 1704/2024. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació del servei de casal d'estiu per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual, a l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès, per a l'any 2024
  00:12:24 3 Intervencions
5. Economia i Hisenda
  00:13:46 Sense intervencions
5.1. Expedient 178/2017. Proposta d'aprovació del compte d'explotació corresponent a la gestió de l'Escola Bressol Municipal Cucutràs durant el curs escolar 2021/2022
  00:13:49 5 Intervencions
5.2. Expedient 1773/2024. Proposta d'aprovació inicial per a l'establiment de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l'assistència al casal d'estiu per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual portat a terme a l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès
  00:21:44 3 Intervencions
6. Habitatge
  00:25:37 Sense intervencions
6.1. Expedient 1642/2024. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge, per al període de juny a desembre de 2023
  00:25:39 3 Intervencions
7. Planificació Estratègica i Urbanisme
  00:27:36 Sense intervencions
7.1. Expedient 1756/2023. Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística de la Llagosta, àmbit cases dels mestres del carrer Sant Bonaventura i Col·legi Sagrada Família Nord
  00:27:38 5 Intervencions
8. Serveis Municipals
  00:33:56 Sense intervencions
8.1. Expedient 1663/2023. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació i de licitació per a l'adjudicació de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua potable del municipi de la Llagosta
  00:34:04 6 Intervencions
9. Propostes d'urgència
  00:47:34 Sense intervencions
10. Precs i preguntes
  00:47:38 Sense intervencions
10.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada per a que els joves esportistes del municipi puguin fer el pregó de la Festa Major
  00:47:52 1 Intervenció
10.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb la circulació de patinets elèctrics pel municipi
  00:48:19 1 Intervenció
10.3. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb els resultats de l'estudi i la participació ciutadana quant a la zona de la Vecasa
  00:48:50 1 Intervenció
10.4. Cristina Segura. Qüestió relacionada amb la destinació dels diners destinats per part de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament de la Llagosta
  00:49:07 1 Intervenció
10.5. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb els successos d'inseguretat ciutadana al municipi
  00:49:29 1 Intervenció
10.6. Eva Miguel. Qüestió relacionada en memòria del Sr. Pedro Fernández, exregidor de l'Ajuntament, que va perdre la vida fa pocs dies
  00:49:54 1 Intervenció
10.7. Óscar Sierra. Respostes a les preguntes dels regidors i regidores
  00:50:40 1 Intervenció
Fin de la sesión Final de la sessió
  01:04:35 Sense intervencions