Sessió plenària ordinària dimecres 29 de maig de 2024

Durada: 00:50:19
Veure sessió Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos1. Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 24 d'abril (amb caràcter ordinari) i 14 de maig (amb caràcter extraordinari i urgent)
  00:00:10 1 Intervenció
2. Despatx i Disposicions Oficials
  00:02:18 Sense intervencions
2.1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia del núm. 2024-0249 al núm. 2024-0347, ambdós inclosos
  00:02:19 Sense intervencions
2.2. Donar compte dels Decrets de la regidoria de Seguretat, Civisme i Convivència del núm. SCC 2024-0163 al núm. SCC 2024-0213, ambdós inclosos
  00:02:27 Sense intervencions
2.3. Donar compte al Ple de la Corporació de la informació pressupostària i moviments de tresoreria. 1r trimestre de 2024
  00:02:37 Sense intervencions
2.4. Donar compte al Ple de la Corporació de la informació pressupostària en compliment de la LO 2/2012, de 27 d'abril. 1r trimestre de 2024
  00:02:43 Sense intervencions
3. Alcaldia
  00:02:56 Sense intervencions
3.1. Expedient 24/2024. Proposta de resolució de discrepància plantejada a favor del criteri exposat pel servei de Contractació
  00:02:58 2 Intervencions
3.2. Expedient 2281/2024. Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària núm. 8/2024, per crèdit extraordinari
  00:04:01 3 Intervencions
4. Acció Climàtica
  00:05:33 Sense intervencions
4.1. Expedient 743/2024. Proposta de resolució d'al·legacions i d'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'ús de l'aigua en situacions de sequera
  00:05:35 3 Intervencions
5. Agenda 2030
  00:09:07 Sense intervencions
5.1. Expedient 2722/2023. Proposta d'aprovació de l'Agenda Urbana de la Llagosta
  00:09:12 5 Intervencions
6. Diversitat Funcional
  00:13:51 Sense intervencions
6.1. Expedient 2221/2024. Proposta d'aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, respecte a la col·laboració de finançament per a la prestació del servei de transport adaptat
  00:13:52 3 Intervencions
7. Economia i Hisenda
  00:16:14 Sense intervencions
7.1. Expedient 2171/2024. Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari corresponent al servei de subministrament d'aigua potable del municipi de la Llagosta
  00:16:15 3 Intervencions
8. Educació
  00:17:53 Sense intervencions
8.1. Expedient 1771/2018. Proposta d'aprovació de la pròrroga del contracte entre l'Ajuntament de la Llagosta i la Fundació Pia Institut Pere Tarrés d'Educació en l'Esplai (Fundació Pere Tarrés), per a la prestació del servei de l'Escola Bressol Municipal Cucutras, període escolar 2024-2025
  00:17:55 2 Intervencions
8.2. Expedient 966/2023. Proposta d'aprovació inicial de l'establiment del servei del Centre d'Arts Municipal de la Llagosta (CAM)
  00:19:03 3 Intervencions
9. Igualtat
  00:20:36 Sense intervencions
9.1. Expedient 2303/2024. Proposta d'aprovació del manifest institucional del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+
  00:20:39 6 Intervencions
10. Propostes d'urgència
  00:27:23 Sense intervencions
11. Final de la sessió
  00:27:30 Sense intervencions
11.1. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb les basses d'oli que encara queden a la Riera Seca, les males olors i la proliferació de mosquits
  00:27:42 1 Intervenció
11.2. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb les ocupacions no legals de locals i habitatges
  00:28:25 1 Intervenció
11.3. Jorge Sabanza. Qüestió relacionada amb la regularització de l'ús dels patinets elèctrics a la via pública
  00:29:10 1 Intervenció
11.4. Ana Belén Cazorla. Qüestions relacionades amb el canvi d'ubicació de l'escenari de la Festa Major, del C. Estació a l'Av. Primer de Maig
  00:29:45 1 Intervenció
11.5. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb la neteja de la Riera Seca i els bassals d'oli
  00:30:32 1 Intervenció
11.6. Eva Miguel. Qüestió relacionada amb una possible reunió amb tots els grups municipals, per a tractar el tema de la plataforma intermodal que està construint ADIF
  00:31:16 2 Intervencions
11.7. Marc Ruiz. Respostes a les preguntes dels regidors i regidores
  00:31:54 1 Intervenció
11.8. Óscar Sierra. Respostes a les preguntes dels regidors i regidores
  00:39:31 1 Intervenció
11.9. Mariano García. Respostes a les preguntes dels regidors i regidores
  00:41:33 1 Intervenció
11.10. Óscar Sierra. Respostes a les preguntes dels regidors i regidores
  00:42:53 1 Intervenció