Sessió plenària Extraordinària i urgent dimarts 2 de juliol de 2024

Durada: 00:15:43
Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0. Votacions de la incorporació d'expedient per urgència, a l'ordre del dia de la sessió plenària
  00:00:10 Sense intervencions
0.1. Planificació Estratègica i Urbanisme. Expedient 2916/2024. Proposta d'aprovació inicial del "Projecte bàsic per a la rehabilitació i adequació de la Masia de Can Baqué"
  00:00:10 1 Intervenció
1. Alcaldia
  00:02:56 Sense intervencions
1.1. Expedient 2420/2024. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 11/2024 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
  00:02:59 3 Intervencions
1.2. Expedient 2434/2024. Proposta d'aprovació inicial de l'estructura de costos del servei de neteja viària del municipi de la Llagosta
  00:06:47 4 Intervencions
2. Planificació Estratègica i Urbanisme
  00:11:33 Sense intervencions
2.1. Expedient 2916/2024. Proposta d'aprovació inicial del "Projecte bàsic per a la rehabilitació i adequació de la Masia de Can Baqué"
  00:11:36 4 Intervencions